Kartka z kalendarza

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – polskie święto obchodzone co roku 14 czerwca, uchwalone 8 czerwca 2006 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 66. rocznicę przybycia  pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz. Pierwotnie jego nazwa brzmiała Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, z inicjatywy senator Lidii Staroń została zmieniona na obecną w roku 2015.

W 1913 roku Józef Piłsudski Główny Komendant Okręgu Związku Strzeleckiego w Rzeszowie, w towarzystwie Kazimierza Sosnkowskiego, obserwował ćwiczenia bojowe w Polance koło Krosna. Około 500 strzelców z Rzeszowa, Krakowa i Lwowa, biorących udział w tych manewrach, walczyło potem w VI batalionie I Brygady. Józef Piłsudski tego dnia odebrał także defiladę na krośnieńskim Rynku.