Kartka z kalendarza

W 1493 roku Krzysztof Kolumb wrócił do Hiszpanii po pierwszej wyprawie do Nowego Świata. Karawela Santa Clara, potocznie zwana Niña, wpłynęła tego dnia do andaluzyjskiego portu Palos. Podróż Kolumba, organizowana za zgodą Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego pod banderą korony hiszpańskiej, rozpoczęła się 3 sierpnia 1492 roku. Oprócz Niñy podróżnik dysponował jeszcze drugą karawelą, Pintą, oraz większym statkiem flagowym  – Santą Marią.

W 1765 roku król Stanisław August Poniatowski założył w Warszawie Szkołę Rycerską. Szkoła kształciła chłopców z rodów szlacheckich, zazwyczaj średnio zamożnej szlachty, w wieku od 16 do 21 lat, przyjmowanych na trzyletni okres nauki. Począwszy od 1768 organizowano także kursy niższe trwające pięć lat dla młodzieży mającej od 8 do 12 lat. Absolwentów tych klas kwalifikowano z kolei na dalsze dwuletnie kursy o kierunku wojskowym lub prawnym.