Kartka z kalendarza

W 1772 roku nastąpił I rozbiór Polski (pierwszy z trzech), do których doszło pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej przez Prusy, Imperium Habsburgów i Imperium Rosyjskie.

W 1781 roku w Wylam urodził się,George Stephenson brytyjski inżynier, który jako pierwszy zaprojektował współczesną lokomotywę parową, uważany jest za „ojca kolei parowych”