Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych!

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących na kierunkach turystycznych!

Po raz kolejny redakcja renomowanego branżowego czasopisma: „Wiadomości Turystyczne” przygotowała ranking szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych w roku 2020. Jego celem, było wyłonienie najlepszych uczelni przygotowujących absolwentów do pracy w turystyce.

Piąty raz z rzędu kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony od 19 lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju, kształcących kadry dla potrzeb turystyki.

Z łączną liczbą 150 punktów rankingowych zostaliśmy sklasyfikowani w grupie 13 najlepszych polskich uczelni kształcących na profilu praktycznym, zdobywając (podobnie jak w latach poprzednich) największą ilość punktów ze wszystkich PWSZ-tów. Uzyskana liczba punktów sytuuje nas na 2 miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych prowadzących kształcenie o profilu praktycznym (tuż za Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach). W opublikowanym rankingu wyprzedziliśmy tak znakomite uczelnie publiczne jak: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (145 pkt), Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (145 pkt), czy Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (133 pkt). Za nami sklasyfikowana została również jedna z najbardziej renomowanych niepublicznych uczelni branżowych – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (145 pkt).

Więcej zobacz link:
https://drive.google.com/file/d/1VoL9p7YkQxFj-hEWlsa6ibgUbpHOZG1g/view

Dlaczego warto studiować kierunek Turystyka i rekreacja w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Proponowane w ramach kierunku profile studiów, w  takim zakresie jak: Manager w Turystyce i Rekreacji, czy Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i SPA, dobrze wpisują się w oczekiwania lokalnego rynku pracy. Od ubiegłego roku akademickiego uruchomiliśmy w ramach prowadzonego kierunku także możliwość studiów w zakresie Zarządzania w nowoczesnym hotelarstwie.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż mimo przejściowych kłopotów związanych obecnie z pandemią,systematycznie rosnący sektor usług turystycznych potrzebuje – i będzie w przyszłości potrzebował – specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji. Treści i programy kształcenia realizowane w ramach kierunku doskonale korespondują ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, wg której „turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza oraz uzdrowiskowa będą w najbliższym czasie stanowić jedno z podstawowych źródeł dochodu mieszkańców regionu oraz przychodów województwa uzyskiwanych z ruchu turystycznego”.

Krosno i jego okolice, jest coraz bardziej liczącym się ośrodkiem recepcji ruchu turystycznego w tej części kraju, stanowiąc turystyczne przedpole dla atrakcyjnych turystycznie obszarów Beskidu Niskiego i Bieszczadów, w tym także dwóch Parków Narodowych (Magurskiego i Bieszczadzkiego). W południowej części województwa podkarpackiego, w której leży Krosno, znajduje się większość atrakcji turystycznych regionu. Stan taki sprzyja systematycznemu rozwojowi bazy turystycznej oraz stwarzał będzie coraz lepsze możliwości zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia) w sektorze usług turystycznych.

Zapraszamy gorąco do studiowania Turystyki i Rekreacji w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie!