Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie objęła patronatem klasę o profilu: Technik Robotyk i Technik Mechatronik

W dniu 7 marca w Kampusie Politechnicznym przy ul. Żwirki i Wigury 9a gościliśmy Dyrekcję oraz uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

W oficjalnej części spotkania podpisano umowę patronacką pomiędzy Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie reprezentowaną przez Panią dr Agnieszkę Woźniak Prorektor ds. Rozwoju KPU w Krośnie a Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle Panią mgr Agnieszką Chłopek. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w ramach współpracy objęła patronatem klasę o profilu: Technik Robotyk i Technik Mechatronik.

Celem współpracy będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu kształcenia uczniów, rozwijanie zainteresowań technicznych młodzieży z wykorzystaniem zasobów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz popularyzacja nauki wśród uczniów.

Uczniowie klasy 1h – Technik Mechatronik i Technik robotyk zwiedzili laboratoria Metrologii, Inżynierii odwrotnej oraz Automatyki i Robotyki. Uczestniczyli również w warsztatach prowadzonych przez pracowników Zakładu Automatyki i robotyki mgr inż. Radosława Kruka i mgr inż. Wojciecha Berezowskiego, a także w wykładzie Pana Profesora Tomasza Korbiela pt. Inżynier – elita przemysłu