Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie będzie kształcić nauczycieli wspólnie Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 10 maja 2021 r. zawarła porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, dotyczące współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia; w szczególności – prowadzenia przez KPU w Krośnie studiów I stopnia na kierunku filologia angielska o profilu nauczycielskim, z możliwością ich uzupełnienia w ramach studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uniwersytet Jagielloński zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru merytorycznego nad programami studiów Karpackiej Państwowej Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem modułu kształcenia nauczycielskiego i metodologicznego.

Rektorzy obu Uczelni – dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU oraz prof. dr hab. Jacek Popiel zadeklarowali wolę współpracy naukowo-dydaktycznej, opierającej się na wymianie doświadczeń i udziału wykładowców we wzajemnych przedsięwzięciach naukowych, konferencjach, seminariach, jak również wszelkiego rodzaju projektach, inicjatywach, wykładach, doradztwie oraz współpracy kół naukowych, organizacji studenckich, praktyk zawodowych.  

Porozumienie o współpracy zawarto przy zaangażowaniu Dziekana Wydziału Filologicznego UJ prof. Władysława Witalisza który od 20. lat jest związany z krośnieńską uczelnią, będąc w przeszłości jej prorektorem.

To już drugie porozumienie tego typu – podobne, dotyczące współpracy w zakresie kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika, rok temu krośnieńska Uczelnia zawarła z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Porozumienie jest sukcesem zapewniającym stabilny rozwój kierunków humanistycznych prowadzonych w naszej Uczelni.

Collegium Novum, źródło: uj.edu.pl