Karolina Baran

Absolwentka Karolina Baran o studiach na kierunku Inżynieria środowiska

Nazywam się Karolina Baran. Jestem absolwentką kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, specjalność: instalacje sanitarne. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie ukończyłam w 2014 roku. Aktualnie uzupełniam swoje wykształcenie w toku studiów magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej oraz pracuję w swoim zawodzie, w firmie z branży instalacyjnej.

Nabyte podczas studiów umiejętności, które są dla mnie najważniejsze to:
–  projektowanie instalacji sanitarnych
– umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych i budowlanych,
– sporządzanie dokumentacji projektowej,
– projektowanie w programie AutoCad,
– umiejętność praktycznego i konstruktywnego myślenia,
– umiejętność pracy  w zespole,
– rozwiązywanie problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym instalacji sanitarnych,
– posługiwanie się technicznym językiem angielskim.

Moje plany na przyszłość:
Swoją zawodową przyszłość wiąże ze zdobyciem uprawnień projektowych oraz  projektowaniem instalacji sanitarnych dla dużych obiektów budowlanych. W niedalekiej przyszłości chciałabym kierować pracami budowlanymi związanymi z realizacją projektów sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Moje obowiązki zawodowe związane będą również z doborem właściwych urządzeń oraz nadzorowaniem ich instalacji i montażu.

Moim marzeniem zawodowym jest prowadzić działalność projektową nie tylko w Polsce ale także w skali międzynarodowej, ucząc się warsztatu oraz nowych rozwiązań projektowych i technologicznych od najlepszych specjalistów z branży.