Certyfikaty na Kierunku Budownictwo

W dniu 18-go marca 2022 roku w Campusie Technicznym KPU Krosno przy ulicy Dmochowskiego 12 na auli odbyło się Seminarium regionalne nt. „Identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych
w budownictwie”
 organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie.

Podczas tegoż wydarzenia miłym akcentem była uroczystość wręczenia przez J.M. Rektora KPU w Krośnie
Prof. dr hab. Zbigniewa Barabasza najlepszym studentom II-go roku Kierunku Budownictwo Certyfikatów umiejętności w ramach prowadzonej przez Studium Nauk Podstawowych IT Academy Microsoft

Studenci II-go roku w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu informatycznego realizowali szereg ćwiczeń laboratoryjnych opierając się na technologii firmy Microsoft.

Dodatkowo wykonywali projekty związane ze swoją specjalnością kształcenia. Pośród programów w których realizowali swoje projekty były: SmartDraw, FloorPlaneer i inne.

Poniżej kilka z projektów studentów

Projekt – SmartDraw
Projekt 2 – SmartDraw
Projekt – Planner
Projekt – Floor Planner
Studenci II roku Budownictwo wraz z Certyfikatami IT Academy Microsoft

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.