Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Informatyka

Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Informatyka

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sali 101 przy ulicy Wyspiańskiego 20, w sali laboratoryjnej studenci III roku studiów stacjonarnych z Kierunku Informatyka – specjalność Bazy danych uzyskali nowe kompetencje informatyczne w postaci Certyfikatów w ramach IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno.

Studenci uczestnicząc w zajęciach, wykonywali projekty informatyczne. Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.

Niniejsze certyfikaty wręczył Pan dr inż. Bartosz Trybus – koordynator przedmiotu Bazy danych, z którego niżej wymienieni studenci otrzymali swoje Certyfikaty. Podczas wręczania w uroczystości uczestniczył Pan mgr Robert Rajs – Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie.

Certyfikaty ITA z przedmiotu „Bazy danych”:
1. Aleksandra Woźniak
2. Tomasz Janas
3. Konrad Zarzyczny
4. Paweł Lorens
5. Mateusz Dobrowolski
6. Mateusz Albrycht
7. Mateusz Nowotarski
8. Kamil Biały

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.