Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Zarządzanie

Studenci II-go roku na Kierunku Zarządzanie uzyskali nowe kompetencje informatyczne w postaci Certyfikatów w ramach IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno . W dniu 29.01.2016 r w Sali 108 w budynku PWSZ Krosno przy ulicy Wyspiańskiego wyróżnieni studenci II-go roku, otrzymali Certyfikaty.

Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Studenci uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, na których wykonywali projekty informatyczne. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.

Niniejsze certyfikaty wręczali Kierownik Zakładu Zarządzania Pan dr inż. Piotr Lenik oraz Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie Pan mgr Robert Rajs.

W ramach tej umowy od roku akademickiego 2010/2011 zaczęła funkcjonować na naszej uczelni IT Academy Essentials Microsoft. Ten program jest dedykowany studentom wszystkich kierunków kształcenia, którzy będą wykorzystywać zaawansowane technologie firmy Microsoft, korzystać z kursów e-learningowych (dynamicznych), czy przygotowując projekty związane z zarządzaniem siecią lokalną opartą o produkty firmy Microsoft.

Nagrodzeni studenci kierunku Zarządzanie mi ich tematy projektów:

 1. Sylwia Kosiek – Wynik finansowy
 2. Joanna Tabisz – Akademicka Poradnia Prawna PWSZ
 3. Izabela Henzel – Motywowanie pracowników
 4. Mariola Mikosz – Rynek. Popyt i podaż
 5. Kinga Prugar – Wybrane zagadnienia z rachunkowości
 6. Aleksandra Sawicka – Zarządzanie wiedzą
 7. Justyna Mikosz – Formy przedsiębiorstw
 8. Kinga Gładysiewicz – Charakterystyka aktywów trwałych i obrotowych
 9. Magdalena Kuliga – Gospodarka magazynowa
 10. Mateusz Libucha – Obrót towarowy w rachunkowości
 11. Paulina Syrek – Aktywa trwałe, obrotowe, pasywa i bilans

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.