Certyfikaty informatyczne w ramach IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno

Wyróżnieni studenci I-go roku kierunku Wychowanie fizyczne, którzy złożyli swoje projekty otrzymali Certyfikaty, które wręczał Kierownik Zakładu Wychowanie Fizyczne pan dr Krzysztof Frączek oraz Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie Panem mgr Robert Rajs. Studenci I-go roku Wychowania fizycznego uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, na których wykonywali projekty informatyczne. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.
W ramach tej umowy od roku akademickiego 2010/2011 zaczęła funkcjonować na naszej uczelni IT Academy Essentials Microsoft. Ten program jest dedykowany studentom wszystkich kierunków kształcenia, którzy będą wykorzystywać zaawansowane technologie firmy Microsoft, korzystać z kursów e-learningowych (dynamicznych), czy przygotowując projekty związane z zarządzaniem siecią lokalną opartą o produkty firmy Microsoft.

„Od kiedy jest mowa o uruchomieniu naszego programu studenci z wielu kierunków bardzo dopytują o zasady otrzymania tychże Certyfikatów. To dobrze, że wzrasta u nich świadomość konieczności uzyskiwania niezbędnego doświadczenia zawodowego, podnoszenia swoich umiejętności. To będą ich atuty na rynku pracy. Często rozmawiam z pracodawcami, którzy oczekują „najlepszych” przyszłych swoich pracowników”. – mówi Robert Rajs – koordynator IT Academy Microsoft PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Nagrodzeni studenci kierunku Wychowanie fizyczne:
1. Kamil Maj
2. Aleksandra Mikołajewska
3. Anna Bączyńska
4. Sylwia Belczyk
5. Monika Kłosowska
6. Aneta Kubit
7. Bartosz Kut
8. Damian Rec
9. Jakub Kinel
10. Bartosz Wojtal

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.