Certyfikaty IT Academy Microsoft na kierunku Informatyka wręczone

Zajęcia, które były objęte certyfikacją prowadził dr inż. Bartosz Trybus a zakończone kursy w ramach przedmiotów w toku studiów to:

1. ITA 101 - Bazy danych
2. ITA 111 - Programowanie zespołowe

Studenci, którzy chcieli uczestniczyć w IT Academy Microsoft zostali poinformowani na początku roku akademickiego 20010/2011 o zasadach na jakich mogą otrzymać certyfikat znanej firmy informatycznej Microsoft.

PWSZ Krosno dzięki podpisanej umowy z tą firmą od października 2010 roku może certyfikować najlepszych studentów nie tylko na Kierunku Informatyka. W tym roku akademickim możliwością certyfikacji zostało objętych ok. 200 studentów. Tylko nieliczni (najlepsi studenci), którzy oprócz oceny Bardzo dobry z przedmiotu informatycznego mają samodzielnie przygotować projekt z aplikacji Microsoft.

Zespół akademicki IT Academy Microsoft PWSZ Krosno dokonuje oceny wiedzy praktycznej studenta i decyduje o przyznaniu bądź nie przyznaniu Certyfikatu. Certyfikat tak znanej firmy będzie w przyszłości stanowił doskonały dokument na rynku pracy, będzie on znaczącym potwierdzeniem wiedzy praktycznej studenta (absolwenta) z technologii informatycznej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.