IT Academy Microsoft KPU Krosno

Kierunek Informatyka w ramach IT Academy Microsoft
Grupa dziewięciu studentów III roku Informatyki ze specjalności „Technologie internetowe i bazy danych” otrzymała certyfikat IT Academy Microsoft „ITA-103 Aplikacje internetowe”.

Przez kilka miesięcy studenci pracowali nad budową infrastruktury informatycznej dla witryny sklepu z artykułami sportowymi. W pracach tych konieczne było zastosowanie szerokiego wachlarza narzędzi programistycznych, w tym języka C#, technologii ASP.NET, Microsoft SQL Server, HTML5, JavaScript.

Certyfikat IT Academy Microsoft jest potwierdzeniem umiejętności nabytych podczas realizacji projektu.

Na zdjęciu studentka Wiktoria Gacek po odebraniu certyfikatu w warunkach reżimu sanitarnego.

Studenci uczestnicząc w zajęciach, wykonywali projekty informatyczne. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez JM Rektora PWSZ w Krośnie otrzymali certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.

Niniejsze certyfikaty wręczył dr inż. Bartosz Trybus – koordynator przedmiotu Aplikacje internetowe. Przyznane certyfikaty koordynował mgr Robert Rajs – Koordynator IT Academy KPU w Krośnie.

Kierunek Budownictwo w ramach IT Academy Microsoft
Studenci  II-go roku z kierunku Budownictwo uzyskali nowe kompetencje informatyczne potwierdzone certyfikatem w ramach IT Academy Microsoft w KPU Krosno. 

W lutym br. wyróżnieni studenci  II-go roku, otrzymali certyfikaty. Wcześniej złożyli oni swoje ćwiczenia, projekty, które zostały ocenione przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne pozytywnie. Studenci uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, na których wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia czy  projekty informatyczne.

Po ich złożeniu, ocenie oraz podpisaniu przez JM Rektora PWSZ w Krośnie najlepsi studenci otrzymali certyfikaty, które są potwierdzeniem dodatkowych umiejętności praktycznych.

Niniejsze certyfikaty wręczyli dr inż. Tomasz Pytlowany – kierownik Zakładu Budownictwa oraz Koordynator IT Academy KPU w Krośnie mgr Robert Rajs. 

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w ramach IT Academy Microsoft
Studenci I-go roku na kierunku Mechanika i budowa maszyn uzyskali nowe kompetencje informatyczne potwierdzone certyfikatami w ramach IT Academy Microsoft w KPU Krosno.           

W lutym br. wyróżnieni studenci I-go roku, otrzymali certyfikaty. Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Studenci opracowywali swoje ćwiczenia w ramach aplikacji Office 365, na których wykonywali projekty informatyczne.

Po złożeniu ćwiczeń i projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez JM Rektora KPU w Krośnie studenci otrzymali certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy KPU Krosno (wcześniej PWSZ Krosno), a firmą Microsoft.

Niniejsze certyfikaty wręczyła kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Dorota Chodorowska oraz Koordynator IT Academy KPU w Krośnie mgr Robert Rajs.

Kierunek Zarządzanie w ramach IT Academy Microsoft
Studenci II-go roku na kierunku Zarządzanie (studia licencjackie) oraz I roku studiów magisterskich uzyskali nowe kompetencje informatyczne potwierdzone Certyfikatami w ramach IT Academy Microsoft w KPU Krosno.           

Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Studenci opracowywali swoje ćwiczenia w ramach aplikacji Office 365, na których wykonywali projekty informatyczne.

Po złożeniu ćwiczeń i projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez JM Rektora KPU w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy KPU Krosno (wcześniej PWSZ Krosno), a firmą Microsoft.

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz Zarządzenie JM Rektora w tym roku nie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów najlepszym studentom. Swoje certyfikaty studenci odebrali na uczelni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.