IT Academy – Edycja 2016-2017

I Informatyka – IT Academy

 Certyfikaty ITA z przedmiotu „Bazy danych”

 Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunku Informatyka

 W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sali 101 przy ulicy Wyspiańskiego 20, w sali laboratoryjnej studenci III roku studiów stacjonarnych z Kierunku Informatyka – specjalność Bazy danych uzyskali nowe kompetencje informatyczne w postaci Certyfikatów w ramach IT Academy Microsoft w PWSZ Krosno.

  Studenci uczestnicząc w zajęciach, wykonywali projekty informatyczne. Wcześniej złożyli swoje projekty, które zostały ocenione pozytywnie. Po złożeniu projektów i ich ocenie oraz podpisaniu przez J.M. Rektora PWSZ w Krośnie studenci otrzymali Certyfikaty, które są potwierdzeniem ich dodatkowych umiejętności praktycznych. Wystawione Certyfikaty są elementem podpisanej umowy pomiędzy PWSZ Krosno a firmą Microsoft.

 Niniejsze certyfikaty wręczył Pan dr inż. Bartosz Trybus – koordynator przedmiotu Bazy danych, z którego niżej wymienieni studenci otrzymali swoje Certyfikaty. Podczas wręczania w uroczystości uczestniczył Pan mgr Robert Rajs – Koordynator IT Academy PWSZ w Krośnie.

Certyfikaty ITA z przedmiotu „Bazy danych”:

1.        Aleksandra Woźniak

2.        Tomasz Janas

3.        Konrad Zarzyczny

4.        Paweł Lorens

5.        Mateusz Dobrowolski

6.        Mateusz Albrycht

7.        Mateusz Nowotarski

8.         Kamil Biały

9.         Gefert Aleksandra

10.     Hnat Bartosz

11.     Jagielski Piotr

12.     Matyszczak Michał

13.     Niemiec Robert

14.     Ślęczka Maciej

15.     Wiatr Michał

16.     Zimny Bartłomiej

ITA105 Programowanie obiektowe

1.         Augustyn    Patryk

2.         Błażejowski    Adrian

3.         Dubiel    Klaudiusz

4.         Fruga    Piotr

5.         Gazda    Mariusz

6.         Gratkowski    Paweł

7.         Jakubik    Dominik

8.         Jedziniak    Krystian

9.         Kalicki    Daniel

10.     Kobrzyński    Kamil

11.     Kogut    Paweł

12.     Kogut    Piotr

13.     Kozioł    Tomasz

14.     Krzemiński    Karol

15.     Łuszczak    Igor

16.     Nabożny    Michał

17.     Nycz    Bogdan

18.     Pitrus    Ewa

19.     Płonka    Sebastian

20.     Pojnar    Anna

21.     Półchłopek    Sylwia

22.     Rozenbajger    Bartosz

23.     Tatara    Bogusław

24.     Tomkowicz    Marcin

25.     Zięba    Łukasz

26.     Frydrych    Sławomir

27.     Gefert    Aleksandra

28.     Guziec    Dominika

29.     Jagielski    Piotr

30.     Jawin    Przemysław

31.     Kluk    Szymon

32.     Koszyk    Angelika

33.     Kroczak    Wojciech

34.     Lenko    Fabian

35.     Matyszczak    Michał

36.     Niemiec    Robert

37.     Piwko    Miłosz

38.     Ślęczka    Maciej

39.     Wiatr    Michał

40.     Zimny    Bartłomiej