IT Academy – Edycja 2015-2016

W związku z uruchomieniem na naszej uczelni programu IT Academy Microsoft najlepsi studenci I-go i II-go roku (tryb stacjonarny) w 2015/2016 otrzymali Certyfikaty IT Academy Microsoft.

Niniejsze Certyfikaty są dowodem opanowania wiedzy i umiejętności oprogramowania komputerowego firmy Microsoft w najwyższym stopniu.

Poniżej tabela z wystawionymi certyfikatami i ich numery:

II Zarządzanie – lista tematów – IT Academy

1. Sylwia Kosiek- Wynik finansowy

2. Joanna Tabisz- Akademicka Poradnia Prawna PWSZ

3. Izabela Henzel- Motywowanie pracowników

4. Mariola Mikosz- Rynek. Popyt i podaż

5. Kinga Prugar- Wybrane zagadnienia z rachunkowości

6. Aleksandra Sawicka- Zarządzanie wiedzą

7. Justyna Mikosz- Formy przedsiębiorstw

8. Marta Szcześnik-Mikroekonomia pojęcia

9. Kinga Gładysiewicz- charakterystyka aktywów trwałych i obrotowych

10. Magdalena Kuliga- Gospodarka magazynowa

11. Maria Szergowicz- Pieniądz (historia, rodzaje, funkcje)

12. Mateusz Libucha- obrót towarowy w rachunkowości

13. Paulina Syrek- Aktywa trwałe, obrotowe, pasywa i bilans

14. Gabriela Lelko- finanse przedsiębiorstwa

15. Dorota Pacocha- formy opodatkowania działalności gospodarczej 

oraz studenci kierunku \mechanika i budowa maszyn

I rok – Mechanika i budowa maszyn

  1. Kamil Gierlicki
  2. Marcin Uliasz
  3. Maciej Uliasz
  4. Franciszek Pawlicki
  5. Bartosz z Ligenza
  6. Damian Gliwa
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????