Zaświadczenia o ukończeniu kursu AutoCAD przez studentów Inżynierii Środowiska rozdane

Studenci kierunku inżynieria środowiska uczestniczyli w kursie obsługi programu AutoCAD organizowanym przez Uczelnię. Umiejętność projektowania w ww. programie jest niezbędna dla przyszłej pracy zawodowej przy projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, czy gazowych.

Gratulujemy!