Studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – co nas wyróżnia?

W kilku punktach można ująć to tak:

  1. kadra z pozauczelnianym doświadczeniem zawodowym,
  2. kadra prowadząca badania naukowe, dzieląca się wiedzą dotyczącą innowacji w zakresie inżynierii środowiska,
  3. studenci już na studiach pierwszego stopnia mają dostęp do zaawansowanych technik i aparatury badawczej wykorzystywanej w inżynierii środowiska,
  4. przyjazna atmosfera studiów,
  5. terminowy i sprawny sposób dyplomowania i egzaminowania,
  6. od wielu lat jesteśmy cenieni przez osoby dorosłe, pracujące, przedsiębiorcze,
    z praktycznym doświadczeniem zawodowym z zakresu inżynierii środowiska, o czym świadczą kolejne nabory na studia niestacjonarne oraz wyniki ankiet oceniających studia przez tą grupę absolwentów,
  7. dzielenie się wiedzą i motywowanie do studiowania z młodzieżą szkół średnich, udział w licznych programach w tym zakresie.

A w szczegółach:

Studia na kierunku ‘inżynieria środowiska’ są bez wątpienia warte do zarekomendowania!

Nasi studenci mają na nich do wyboru dwie ścieżki studiowania. Pierwsza z nich, niezwykle praktyczna to ‘sieci i instalacje budowlane’. Od wielu lat cieszy się dużym powodzeniem. Studia wyróżnia możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane z zakresu projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacji i wentylacji oraz gazowniczych. Kształcenie w zakresie ‘sieci i instalacje budowlane’, obok młodzieży studiującej na studiach stacjonarnych, od wielu lat chętnie wybierają i doceniają osoby dorosłe, z praktycznym doświadczeniem zawodowym, często prowadzące działalność gospodarczą w branży instalacyjnej. Ta przedsiębiorcza grupa studentów bardzo dobrze rozumie, jaką wartość będzie stanowić ukończenie studiów na kierunku ‘inżynieria środowiska’ w odniesieniu do planów rozwoju ich firm. Jest to chyba najlepsza reklama ‘sieci i instalacje budowlane’. Prognozy dla branży instalacyjnej są również optymistyczne. Jej globalna wartość ma wzrosnąć o około 40% do roku 2023 (agencja badawcza Markets and Markets, raport „Rynek systemów HVAC – prognozy globalne do 2023”). Siłą napędową rozwoju branży są tendencje proekologiczne i nowe technologie. Zarówno rządy, prywatne firmy oraz indywidualni inwestorzy coraz częściej wymagają, aby instalacje grzewcze i klimatyzacyjne wprowadzały do powietrza minimalne ilości zanieczyszczeń a do tego były ekonomiczne. To wszystko musi być związane z mniejszym zużyciem energii i wysoką wydajnością stosowanych urządzeń. Z kolei szybko rozwijająca się technologia ‘IoT’ (internetu rzeczy) umożliwia automatyzację i zdalne sterowanie instalacjami w naszych domach. Dzięki nim zapewniony może być komfort życia mieszkańców, a także wygodna kontrola instalacji, kiedy nie ma nas w domu – wystarczy smartfon z odpowiednią aplikacją oraz dostęp do internetu. Do spełnienia coraz wyższych oczekiwań konsumentów będą potrzebni specjaliści, którzy takie systemy zaprojektują, zainstalują i przeprowadzą niezbędne konserwacje oraz naprawy.

Program studiów ‘inżynieria środowiska’ jest systematycznie doskonalony i dostosowywany do oczekiwań pracodawców. Między innymi od nowego roku akademickiego rozpoczynamy naukę studentów projektowania w technologii BIM (technologii modelowania informacji o budynku), która może stać się takim samym przełomem jak kiedyś zastosowanie w praktyce inżynierskiej wspomaganego komputerowo projektowania (CAD).

Drugi obszar tematyczny w ramach ‘inżynierii środowiska’, w bieżącym roku wyróżniony certyfikatem ‘Studia z przyszłością’, to ‘gospodarka obiegu zamkniętego’. Powinna przyciągnąć uwagę szczególnie osoby młode, zainteresowane jednocześnie ochroną środowiska i nowoczesnymi technologiami. Celem studiów w tym zakresie jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej projektowania i prowadzenia procesów technologicznych z minimalizacją zużycia energii i wytwarzania odpadów. Ten rodzaj kształcenia wychodzi naprzeciw aktualnym trendom w gospodarkach wysokorozwiniętych krajów i jest zgodny z polityką gospodarczą Unii Europejskiej i Polski. Projekty w tej dziedzinie już są realizowane w pełnej skali technicznej w naszym kraju, a ich liczba z pewnością będzie się zwiększać.

Możliwość realizacji ambitnych celów zapisanych w planie studiów daje nasza kadra naukowo-dydaktyczna, w większości z „pozauczelnianym” doświadczeniem zawodowym, prowadząca badania naukowe, również we współpracy z wiodącymi, światowymi uczelniami technicznymi i chętnie dzieląca się wiedzą dotyczącą praktyki inżynierskiej oraz innowacji w zakresie inżynierii środowiska. Nasi studenci już na studiach pierwszego stopnia mają dostęp do zaawansowanych technik badawczych i urządzeń dzięki ciągle wzbogacanym w nową aparaturę laboratoriom. Realizują, często bardzo ambitne badania w ramach swoich prac inżynierskich. Przykładem jest praca pani inż. Małgorzaty Gładysz, dotycząca badań nad aktywnością bakterii w reaktorze „anammox” z wykorzystaniem zaawansowanych testów biotechnologicznych. Została ona zrealizowana we współpracy z firmą GIWiK Sp. z o.o. Gdańsk, która prowadzi badania nad rozwojem wspomnianej technologii, mającej zapewnić w przyszłości samowystarczalność energetyczną komunalnych oczyszczalni ścieków. Tematem w chwili obecnej zajmują się globalne korporacje i najlepsze uczelnie techniczne na świecie. Inna, świetna praca inżynierska dotyczyła automatyzacji procesów oczyszczania ścieków dla małych, lokalnych oczyszczalni. Realizował ją pan inż. Andrzej Gliński z wykorzystaniem stosowanych w praktyce, w instalacjach o pełnej skali technicznej sterowników i sond pomiarowych, a niezbędne analizy sprawdzające wyniki eksperymentów wykonywane były techniką chromatografii jonowej. Ochrona zasobów wód podziemnych, szczególnie wykorzystywanych przez ludzi do spożycia, ma również dla nas wielkie znaczenie. Pani inż. Urszula Pitera i inż. Gabriela Krauz porównywały jakość wód ze studni kopanych na terenach wiejskich posiadających sieć kanalizacyjną i nieskanalizowanych, wykorzystując do tego nowoczesną chromatografię jonową. Wyniki tych prac są przygotowywane do publikacji. Zdobyta wiedza i doświadczenie otwierają z kolei pomysły na nowe badania i budowę urządzeń, na przykład filtrów do uzdatniania wody, czy też opracowania nowych materiałów filtracyjnych.

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA! BO WARTO!