Młodzi profesjonaliści z zakresu „eko-techniki” – studenci inżynierii środowiska dzielą się wiedzą z zakresu odzysku wody

Poznaj technikę, która umożliwi powstanie ekologicznych miast przyszłości! Dlaczego odpady powinny być segregowane? Do czego mogą nam być przydatne? Bądź „eko-detektywem”, który znajdzie miejsce, gdzie je nielegalnie zakopano? A może interesujesz się w jaki sposób pozyskać energię ze słońca i wiatru? Jak wyprodukować wodór – paliwo przyszłości? Poznasz do czego możesz użyć „słoneczny-piekarnik” oraz  będziesz potrafił odzyskać zanieczyszczoną wodę! Na końcu wcielisz się w burmistrza miasta, który potrafi wykorzystać „eko-technikę” aby rozkwitło – stworzyć Eko-Polis! Zdobytą, praktyczną wiedzę podsumujesz tworząc kolorowy poster!

Tak promowaliśmy cykl, powiązanych ze sobą zajęć przybliżających nastolatkom z krośnieńskich szkół podstawowych czym są techniki i technologie środowiskowe, przedmiot zainteresowania inżynierii środowiska, które zmieniają świat od blisko 200 lat, a obecnie przekształcą miasta w zrównoważone ekologicznie aglomeracje i metropolie – „eko-polis”.

W dniach 18 maja 2022 r. w naszej Uczelni gościliśmy ponownie uczniów krośnieńskich szkół podstawowych.  Studenci III roku Inżynierii środowiska pan Sebastian Wojnar, Bartosz Guzik oraz Michał Musiał w atrakcyjny sposób podzielili się praktyczną wiedzą dotyczącą techniki odzysku wody po tym jak została zużyta i zanieczyszczona.

Czym są ścieki i dlaczego istnieje konieczność odzysku z nich najcenniejszego zasobu jakim jest woda? Do jakich celów można ją następnie wykorzystać? Co kryje się za trudnym słowem „koagulacja” i „flokulacja”? Jak zmierzyć ilość zanieczyszczeń w wodzie przy pomocy spektrofotometru? Po zajęciach poprowadzonych przez naszych studentów nie jest to już tajemnica, a praktycznie zastosowana wiedza, leżąca u podstaw „eko-techniki”.

Zajęcia współprowadził dr Karol Trojanowicz, pracownik Zakładu Inżynierii Produkcji i Środowiska.

Kolejny artykuł z cyklu: Młodzi profesjonaliści z zakresu „eko-techniki”

Poprzedni artykuł z cyklu: Młodzi profesjonaliści z zakresu „eko-techniki”

Projekt pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15%  z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Logotyp funduszy norweskich