Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

W dniu 07 lipca 2021 roku, w Sali Senackiej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyło się zebranie inaugurujące działalność Koła Podkarpackiego O. PZITS przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Zebranie uświetnili swoją obecnością Kolegium Rektorskie KPU w Krośnie, Prezydent Miasta Krosna mgr inż. Piotr Przytocki oraz Prezes Podkarpackiego O. PZITS, mgr inż. Leszek Kaczmarczyk.

Członkowie Koła jednomyślnie wybrali jego Zarząd na najbliższą kadencję, w składzie:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – przewodniczący

Dr Karol Trojanowicz – zastępca przewodniczącego

Inż. Wojciech Wal – sekretarz

Inż. Łukasz Strzała – skarbnik

Prezes Podkarpackiego O. PZITS, mgr inż. Leszek Kaczmarczyk w swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że Oddział Podkarpacki powstał już w 1958 roku, jako jedno z pierwszych stowarzyszeń technicznych, działających na Podkarpaciu.

„Cieszymy się z możliwości rozpoczęcia wspólnej działalności na niwie wspierania i podnoszenia kwalifikacji członków naszego stowarzyszenia, integracji osób związanych z „branżą sanitarną” oraz propagowania wśród studentów KPU w Krośnie oraz w środowiskach związanych z KPU w Krośnie problematyki działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych” – podkreśla Przewodniczący Koła prof. Krzysztof Chmielowski. Wykład Pana profesora, dotyczący „Opracowania innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu” skłonił do dyskusji zebranych gości. Poświęcony był nowoczesnym, prośrodowiskowym sposobom szukania rozwiązań problemów, jakie stoją przed przedsiębiorcami w branży odpadowej. Innowacyjne, wspólne działania naukowców i przedsiębiorców dają nadzieję na wypracowanie nowych, skutecznych metod zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych.

W opinii dr inż. Bernadety Rajchel, Kierownika Zakładu Inżynierii Środowiska „Ważnym celem powołania Koła jest zaangażowanie studentów Instytutu Politechnicznego, w szczególności kierunku Inżynieria środowiska, w jego działalność i tym samym zintegrowanie przyszłych specjalistów z zakresu ‘sieci i instalacji sanitarnych’ z doświadczonymi profesjonalistami i przedsiębiorcami w tej branży”.

Należy podkreślić, że zakres tematyki podejmowanej przez PZITS powinien zainteresować również studentów Energetyki i Budownictwa.

„Podjęta inicjatywa jest jednym z elementów mających na celu wzmocnienie i rozwój kierunków studiów w zakresie Inżynierii środowiska, ale również Energetyki, bardzo perspektywicznych w odniesieniu do zmian zachodzących w gospodarkach krajów Unii Europejskiej, związanych z realizacją wymagań ,ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030’ oraz agendy Komisji Europejskiej dotyczącej wdrażania zasad ,gospodarki o obiegu zamkniętym’ ” – wyjaśnia dr Karol Trojanowicz, Dyrektor Instytutu Politechnicznego KPU w Krośnie.

Podjęte działanie jest również spójne z wcześniejszym stowarzyszeniem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z International Water Association (IWA). Aktywności w ramach tych dwóch organizacji, w wielu aspektach, mogą uzupełniać się i wzmacniać na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także znajdować swoje odzwierciedlenie w wynikach prac międzynarodowych grup specjalistycznych IWA.

WSZYSTKICH STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ZACHĘCAMY DO DOŁĄCZENIA DO KOŁA PZITS PRZY KPU W KROŚNIE!

W ZAŁĄCZENIKACH DO POBRANIA WZORY DOKUMENTÓW