Dyplomy ukończenia studiów absolwentom kierunku Inżynieria środowiska 2022 wręczone!

W dniu 2 kwietnia 2022 r. odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studiów I-go stopnia absolwentom kierunku Inżynieria środowiska. Grono absolwentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie powiększyło się o 17 inżynierów.

W uroczystości wzięli udział: dr Agnieszka Woźniak – prorektor ds. rozwoju, dr Krzysztof Frączek – prorektor ds. studiów oraz dr Karol Trojanowicz – dyrektor Instytutu Politechnicznego i wykładowca na kierunku inżynieria środowiska.

Serdecznie gratulujemy Absolwentom i życzymy wielu sukcesów zawodowych i prywatnych!