Artykuł Absolwenta Inżynierii Środowiska w Biuletynie informacyjnym POIIB

Miło nam poinformować, że badania wykonane w ramach pracy inżynierskiej p. Dominika Paszkaniaka, absolwenta kierunku inżynieria środowiska, przewodniczącego KN „Granit”, obecnie studenta kierunku inżynieria produkcji zostały opublikowane w Biuletynie informacyjnym Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Artykuł do przeczytania poniżej.