Aktywność naukowa i ekspercka wykładowców kierunku Inżynieria środowiska

Aby prowadzić zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym oraz dzielić się aktualną i praktyczną wiedzą z studentami konieczna jest aktywność naukowa nauczycieli akademickich oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Podajemy kilka przykładów w jakich obszarach działalności z zakresu inżynierii środowiska jesteśmy zaangażowani. Dr Karol Trojanowicz przedstawił uczestnikom XIX Ogólnopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków „EKSPLOATATORZY DLA EKSPLOATATORÓW” (Toruń, 20-22 września 2021 r.)  „Co warto wiedzieć o demonifikacji?” w odniesieniu do aktualnych wyzwań stawianych przed układami oczyszczania ścieków. Cieszy nas, że praktycy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej uznali za wartościowe zaproszenie do siebie naszego pracownika z prośbą o podzielenie się wiedzą o innowacyjnej technologii, w której rozwój był aktywnie zaangażowany. O wydarzeniu i wystąpieniu dr K.Trojanowicza poinformowano w czasopiśmie „Forum eksploatatora 6/2021 (117), 4-10 oraz na portalu Stowarzyszenia.

Prezentacja dr Karola Trojanowicza podczas XIX Ogólnopolskiego Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków „EKSPLOATATORZY DLA EKSPLOATATORÓW” (Toruń, 20-22 września 2021 r.).

W dniach 29-30 września 2021 r.  w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuksiewicza w Bóbrce odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. W konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Produkcji i Środowiska Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Jeden z referatów nt. „Rola literatury naukowo-technicznej w 60-letniej działalności Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce”, wygłosili dr inż. Stanisław Rymar i dr inż. Bernadeta Rajchel.

Celem konferencji, współorganizowanej z Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków- ICOMOS Poland było zaprezentowanie placówek muzealnych dokumentujących historię przemysłu naftowego, ale także przedyskutowanie możliwości opracowania nominacji seryjnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, reprezentującej początki przemysłu naftowego. Podczas dwóch dni konferencji odbyły się trzy sesje: Początki przemysłu naftowego – historia rozwoju, Muzea Przemysłu Naftowego – organizacja i prezentacja, Beginning of Oil Industry on WH List – przygotowanie i koncepcja nominacji w trakcie których zostało zaprezentowane ponad 20 referatów.

Dr inż. Stanisław Rymar oraz dr inż. Bernadeta Rajchel przekazują wiedzę dotyczącą „Roli literatury naukowo-technicznej w 60-letniej działalności Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce” podcza konferencji „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, 29-30 września 2021 r., Bóbrka.
Dr inż. Stanisław Rymar oraz dr inż. Bernadeta Rajchel przekazują wiedzę dotyczącą „Roli literatury naukowo-technicznej w 60-letniej działalności Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce” podcza konferencji „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, 29-30 września 2021 r., Bóbrka.

Kolejne spotkanie naszych pracowników z praktykami z obszaru inżynierii środowiska, gospodarki komunalnej oraz osobami pełniącymi funkcje zarządcze w organach samorządowych 28 gmin woj. podkarpackiego miało miejsce podczas Konferencji zorganizowanej przez Krośnieński Holding Komunalny, podsumowującej projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” (04 października 2022 r.). Prof. dr hab. Krzysztof Chmielowski oraz dr Karol Trojanowicz wygłosili wykład „Globalne zmiany klimatyczne – skutki, przeciwdziałanie, dostosowanie”.

Odbiór pamiątkowych medali w podziękowaniu za współpracę z Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym przy projekcie odpadowo-energetycznym, podczas konferencji „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” (04 października 2022 r.). Od lewej: mgr inż. Janusz Fic - Prezes Zarządu MPGK w Krośnie; Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosno; prof. Krzysztof Chmielowski – KPU w Krośnie; dr Karol Trojanowicz – KPU w Krośnie; mgr inż. Zdzisław Syzdek – Członek Zarządu MPGK w Krośnie)
Odbiór pamiątkowych medali w podziękowaniu za współpracę z Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym przy projekcie odpadowo-energetycznym, podczas konferencji „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” (04 października 2022 r.). Od lewej: mgr inż. Janusz Fic – Prezes Zarządu MPGK w Krośnie; Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosno; prof. Krzysztof Chmielowski – KPU w Krośnie; dr Karol Trojanowicz – KPU w Krośnie; mgr inż. Zdzisław Syzdek – Członek Zarządu MPGK w Krośnie)

Pan dr Dominik Wróbel w ostatnich latach najwięcej czasu poświęcał pracy nad dokumentami planistycznymi z zakresu ochrony przyrody. Jest autorem i współautorem ponad 20 Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 (m.in. Dolna Wisłoka z dopływami, Ostoja Czarnorzecka, Rymanów, Trzciana) i 4 Planów Ochrony dla rezerwatów przyrody na terenie województw: podkarpackiego i lubelskiego. Prowadził także nadzory przyrodnicze nad różnymi przedsięwzięciami, inwentaryzacje przyrodnicze w procedurach ocen środowiskowych, a także wykonywał ekspertyzy rolno-środowiskowo-klimatyczne.

W dydaktyce przedmiotów przyrodniczych szczególne znaczenie mają zajęcia terenowe. Dr Dominik Wróbel podczas warsztatów zielarskich.
W dydaktyce przedmiotów przyrodniczych szczególne znaczenie mają zajęcia terenowe. Dr Dominik Wróbel podczas warsztatów zielarskich.

Przekazanie wiedzy i podzielenie się praktycznym doświadczeniem, związanym z prowadzeniem prawidłowej i innowacyjnej gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków było możliwe dzięki zaproszeniu dr Karola Trojanowicza oraz prof. Krzysztofa Chmielowskiego na 5-tą edycję, cieszącej się dużą popularnością, zarówno wśród specjalistów-praktyków z branży komunalnej jaki i naukowców, konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych, 28 – 30 września 2021 r., Kołobrzeg”. Ogólnopolski zasięg konferencji był wzmocniony jej transmisją online.

Wykład dr Karola Trojanowicza „Deamonifikacja jako element układu technologicznego zagospodarowania osadów ściekowych” podczas konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych, 28 - 30 września 2021 r., Kołobrzeg”.
Wykład dr Karola Trojanowicza „Deamonifikacja jako element układu technologicznego zagospodarowania osadów ściekowych” podczas konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych, 28 – 30 września 2021 r., Kołobrzeg”.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski przedstawia technologię do „przekształcania osadów ściekowych w produkt nawozowy” w trakcie konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych, 28 - 30 września 2021 r., Kołobrzeg”.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski przedstawia technologię do „przekształcania osadów ściekowych w produkt nawozowy” w trakcie konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych, 28 – 30 września 2021 r., Kołobrzeg”.

Sukcesem naukowym było zakwalifikowanie artykułu Monitoring of deammonification process in the pilot scale hybrid reactor (IFAS) by activity tests”, autorstwa dr Karola Trojanowicza (KPU w Krośnie) oraz prof. Elżbiety Płazy i dr Józefa Treli (Królewski Instytut Technologii, Sztokholm – Szwecja/ KTH Stockholm), do wygłoszenia podczas międzynarodowej konferencji organizowanej przez International Water Association (IWA) z cyklu Wastewater, Water and Resource Recovery – IWA Conference, która miała miejsce w Poznaniu w dniach 10 – 13 kwietnia 2022. Wydarzenie skupiło uwagę zarówno najlepszych ośrodków badawczych z całego świata jak i globalnych korporacji dostarczających rozwiązania techniczne i biznesowe z branży „czystych technologii”. Dr Karol Trojanowicz był również współautorem innej pracy badawczej: „Sustainable Wastewater Treatment in an Integrated Advanced System Based on Chemical Pre-treatment, Anammox and Polishing Wetland”, prezentowanej podczas tej samej konferencji w formie posteru. Badania były realizowane w zespole specjalistów z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (GIWK Sp. z o.o. Gdańsk): panią mgr inż. Katarzyną Cur oraz dr inż. Markiem Swiniarskim, jak również dr inż. Józefem Trelą z KTH Stockholm.

Prezentacja badań dr Karola Trojanowicza “Monitoring of deammonification process in the pilot scale hybrid reactor (IFAS) by activity tests” podczas międzynarodowej konferencji  “Wastewater, Water and Resource Recovery - IWA Conference, 10 – 13 April 2022, Poznan, Poland”
Prezentacja badań dr Karola Trojanowicza “Monitoring of deammonification process in the pilot scale hybrid reactor (IFAS) by activity tests” podczas międzynarodowej konferencji  “Wastewater, Water and Resource Recovery – IWA Conference, 10 – 13 April 2022, Poznan, Poland”

Nasi pracownicy zostali również zaproszeni jako prelegenci do uczestnictwa w Podkarpackim Kongresie Gospodarczym, który miał miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa, 27 października 2021 r. (http://kongrespkg.pl/prelegenci/).

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski podczas dyskusji w ramach panelu „Innowacyjny biznes w walce ze zmianami klimatycznymi”
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski podczas dyskusji w ramach panelu „Innowacyjny biznes w walce ze zmianami klimatycznymi”