Wyjazd seminaryjny do Chin

Szanowni Studenci,

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu naboru na wyjazd seminaryjny do Beijing Union University w Pekinie, Chiny. Mobilność ma charakter wyjazdu edukacyjnego, podczas którego studenci będą uczestniczyć w programie dotyczącym kultury Chin, który zostanie dla nich opracowany przez Beijing Union University w języku angielskim.

Całkowity czas trwania wyjazdu to 7 dni wraz z podróżą. Wyjazd zostanie przeprowadzony pomiędzy 10 a 20 września 2024 roku. Student zainteresowany wyjazdem zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów, które z niego wynikają. Wyjazd do Chin wymaga uzyskania wizy, uczelnia zapewnia dokumenty wymagane do jej uzyskania.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć w pokoju 04 w Rektoracie, Krosno ul. Rynek 1 38-400 Krosno:

Ilość miejsc jest ograniczona, decydująca w sprawie wyjazdu będzie:

  • Pozytywna opinia kierownika zakładu
  • Średnia arytmetyczna ocen końcowych z całego dotychczasowego przebiegu studiów w PANS w Krośnie
  • Średnia arytmetyczna ocen końcowych z lektoratu języka angielskiego lub praktycznej nauki języka angielskiego z wszystkich semestrów pobieranych w PANS w Krośnie

Zgłoszenia są przyjmowane do 15.04.2024. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Patryk Soliński, pokój 04 Rektorat ul. Rynek 1 38-400 Krosno, iro@pans.krosno.pl 134375515.