Studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Wszystkich studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów) zainteresowanych wyjazdem na studia i/lub praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 zapraszamy do składania wniosków.

 

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Nie można odbyć praktyk Erasmus+ w instytucjach unijnych i w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Studenci z przyznanym prawem do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone finansowanie do 200€ więcej miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do zwiększonego dofinansowania z tego tytułu, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. 

Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. 

 

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium są zobowiązani złożyć:

Lista dostępnych uczelni. 

 

Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 9

Termin składania dokumentów: 31 października 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Pan Sławomir Pelczar (134375515, slawomirpelczar@kpu.krosno.pl)