Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ – KONKURS

Wszystkich studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów) zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 zapraszamy do składania wniosków.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.
 
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.
Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. W załącznikach znajduje się kilka ofert praktyk.
 
Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium są zobowiązani złożyć:
  • wypełniony formularz wniosku,
  • list motywacyjny skierowany do Pana prof. ndzw. dr hab. Władysława Witalisza, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.
 
Oferta praktyk z firmy Spain Internship w załącznikach.
 
Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 9
Termin składania dokumentów: 6 luty 2020 r.
Dodatkowych informacji udziela Pan Sławomir Pelczar (134375515, slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl)