Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ KONKURS

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów) zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 do składania wniosków.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. 

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium są zobowiązani złożyć:

Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4

I termin składania dokumentów: 14 kwietnia 2023 r. 

II termin składania dokumentów: 28 kwietnia 2023 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Adrianna Kandefer (13 43 755 15, adrianna.kandefer@kpu.krosno.pl).

Informacje o jednej z firm, która pomaga w znalezieniu miejsca praktyk i zaadoptowaniu się w nowym kraju można znaleźć na stronie: https://algoos.com/. Ulotka o firmie: Algoos

Baza praktyk zagranicznych: https://www.trainingexperience.org/

Więcej informacji: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroad-for-students