Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ – KONKURS

Wszystkich studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów) zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 zapraszamy do składania wniosków.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. W załącznikach znajduje się kilka ofert praktyk.

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium są zobowiązani złożyć:

Oferty praktyk z przedsiębiorstw w załącznikach.

Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 9

Termin składania dokumentów: 28 luty 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela Pan Sławomir Pelczar (134375515, slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl)

Spain Internship