Konkurs na wyjazd na semestr zimowy 2022/2023 Erasmus+

Konkurs na wyjazd na semestr zimowy 2022/2023 Erasmus+

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia na semestr zimowy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 zapraszamy do składania wniosków.

Studenci z przyznanym prawem do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone finansowanie do 250€ więcej miesięcznie. Kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do zwiększonego dofinansowania z tego tytułu, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. 

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na semestr zimowy i stypendium są zobowiązani złożyć (z uwagi na obecną sytuację nie jest wymagana średnia z sekretariatu, a akceptacja kierownika zakładu może być wyrażona w formie e-mailowej):

list motywacyjny skierowany do Pana prof. nadzw. dr hab. Władysława Witalisza, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+,

Lista dostępnych uczelni. 

Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 9

Termin składania dokumentów: 1 kwietnia 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela Pan Sławomir Pelczar (134375515, slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl)