Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ – KONKURS

Wyjazdy na praktyki

Wszystkich studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów) zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 zapraszamy do składania wniosków.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Ponadto, nie można zrealizować praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Dodatkowo, instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Przede wszystkim, wymogiem dotyczącym praktyk jest minimalny okres trwania praktyki wynoszący 2 miesiące. Dodatkowo, wymogiem jest nie przekroczenie maksymalnego okresu trwania praktyki wynoszącego 12 miesięcy. Ze względu na powyższe fakty oraz kalendarze akademicki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie standardowo przyznaje stypendium na 3 miesiące. Ponadto, możliwe jest zwiększenie i dostosowanie czasu trwania w zależności od potrzeb i możliwości aplikującego.

Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. Jednakże, w załącznikach znajduje się kilka ofert wyjazdów na praktyki. W związku z tym, uczelnia zaprasza do zapoznania się z ofertami praktyk i do składania wniosków na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Procedura konkursowa wyjazdu na praktyki

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium są zobowiązani złożyć:

Oferty praktyk z przedsiębiorstw znajdują się w załącznikach poniżej. Ponadto, planowane stawki stypendialne znajdują się w zakładce stawki w dokumencie „zasady alokacji”. Dodatkowo, studenci, którzy w momencie składania wniosku mają prawo do stypendium socjalnego, lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mają prawo otrzymać zwiększone stypendium o wartości 250 € miesięcznie.

  • Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 9.
  • Termin składania dokumentów: 22 kwietnia 2022 r.
  • Dodatkowych informacji udziela Pan Sławomir Pelczar (134375515, slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl).

Spain Internship

Algoos

Animafest Experience

Spain-Internship-February

Konkurs na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ - obrazek przedstawia logotyp.
Logotyp Programu Erasmus+