Konkurs na wyjazdy dla pracowników – Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych KPU w Krośnie do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Pracownicy ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium zobowiązani są złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

wniosek_erasmus_2

student-pracownik__erasmus

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie zajęć lub uczestniczenie w szkoleniu. Alternatywnie, języka w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej.

Lista uczelni partnerskich, z którymi posiadamy podpisaną umowę o wymianie kadry znajduje się pod linkiem:

Uczelnie partnerskie
Konkurs dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów programu (1 lista ze strony).

Złożenie wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest równoznaczne z koniecznością zorganizowania zastępstwa podczas zajęć w czasie których realizowany będzie wyjazd, lub odrobienia ich w późniejszym terminie. Nieobecność wykraczająca poza czas, na który przyznaną zostaną fundusze oznacza konieczność wypisania urlopu na okres wykraczający poza stypendium.

Wzory wniosków z poprzednich lat, lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane!

Miejsce składania dokumentów: Elektronicznie na adres slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl lub Rynek 1, pokój nr 9.

Termin składania dokumentów: 17 grudnia 2021 r.

Oferty tygodni szkoleniowych poniżej:

1st WINTER TRAINING COURSE: NATURE & HUMAN LANDSCAPE

Target group: teaching and non-teaching University Staff

Monday, 24th January – Friday, 28th January 2022

http://staffmobility.eu/staffweek/1st-winter-training-course-nature-human

3rd UFM VALENCIA: THREE-DAY INTENSIVE TRAINING, JOB SHADOWING & TEAM BUILDING FOR FINANCIAL OFFICERS

Target group: teams of financial officers

Tuesday, 03rd  May – Thursday, 05th May 2022

http://staffmobility.eu/staffweek/3rd-ufm-valencia-three-day-intensive

12th  ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF

Target group: staff dealing with student and/or teaching staff administration, academic issues, human resources, finances and accountancy, administrative support to research, technology transfer, and/or institutional communication.

Monday, 23rd May – Friday, 27th May 2022

http://staffmobility.eu/staffweek/12th-adm-valencia-training-job-shadowing