Konkurs na wyjazdy studentów

Wszystkich studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów) zainteresowanych wyjazdem na studia na semestr letni i/lub praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 zapraszamy do składania wniosków.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Nie można odbyć praktyk Erasmus+ w instytucjach unijnych i w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Studenci z przyznanym prawem do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone finansowanie do 200€ więcej miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do zwiększonego dofinansowania z tego tytułu, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. 

Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. 

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na semestr letni i stypendium są zobowiązani złożyć (z uwagi na obecną sytuację nie jest wymagana średnia z sekretariatu, a akceptacja kierownika zakładu może być wyrażona w formie e-mailowej):

i/lub:

list motywacyjny skierowany do Pana prof. nadzw. dr hab. Władysława Witalisza, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+,

Lista dostępnych uczelni. 

Miejsce składania dokumentów: Elektronicznie na adres slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl

Termin składania dokumentów: 29 października 2020 r.

Dodatkowych informacji udziela Pan Sławomir Pelczar (134375515, slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl)