Konkurs na wyjazd na semestr zimowy 2023/2024 Erasmus+ w USA

Wszystkich studentów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zainteresowanych wyjazdem na studia w USA na semestr zimowy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 zapraszamy do składania wniosków.

Stypendium programu Erasmus+ pokrywa około 50% kosztów podróży i pobytu. Studenci muszą być przygotowani na dodatkowy wydatek około 3 tysięcy dolarów na semestr.

Termin wyjazdu od 15 sierpnia do 15 grudnia 2023r.

East Carolina University – Greenville, USA

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na semestr zimowy stypendium są zobowiązani złożyć:

Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4

Termin składania dokumentów: 15 kwietnia 2023 r. 

Dodatkowych informacji udziela Pani Adrianna Kandefer (13 43 755 15, adrianna.kandefer@kpu.krosno.pl).

Studenci z przyznanym prawem do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone finansowanie do 250€ więcej miesięcznie. Kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do zwiększonego dofinansowania z tego tytułu, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. 

Tags: erasmus, erasmus+, konkurs, studia