Konkurs na wyjazd dla pracowników w ramach programu Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ w Krośnie, zainteresowanych wyjazdem zagranicznym w ramach programu Erasmus+, do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazd w ramach programu Erasmus+ do krajów partnerskich w roku akademickim 2019/2020.


Pracownicy ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium zobowiązani są złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
•    Wniosek.
•    Podpisana zgoda na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną.
•    Wymagana jest znajomość języka angielskiego (bądź języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej) w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie zajęć lub uczestniczenie w szkoleniu.


Uczelnia otrzymała następujące możliwości wyjazdów:

 

Złożenie wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest równoznaczne z koniecznością zorganizowania zastępstwa podczas zajęć w czasie których realizowany będzie wyjazd, lub odrobienia ich w późniejszym terminie. Nieobecność wykraczająca poza czas, na który przyznaną zostaną fundusze oznacza konieczność wypisania urlopu na okres wykraczający poza stypendium. W konkursie mogą wziąć wyłącznie udział pracownicy nie korzystający z grantu na wyjazd w ramach programu Erasmus+ KA103 (kraje programu).
 

Wypełniony wniosek prosimy składać w Rektoracie, Rynek 1, pok. nr 9 do dnia 31 października br.