Archive for październik, 2023

Prosto z USA – Życzenia na nowy rok akademicki!

Najlepsze życzenia od Jakuba Mercika, studenta Dwujęzykowych Studiów dla Tłumaczy. Pan Jakub przebywa obecnie na East Carolina University gdzie studiuje w ramach działającego w Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie programu ERASMUS. „Najserdeczniej pozdrawiam z East Carolina University całą społeczność PANS w Krośnie i na rozpoczynający się rok akademicki 2023/2024 […]

Read More

#ErasmusDays na PANS w Krośnie!

W dniu 09.10.2023 w ramach #ErasmusDays odbyła się wycieczka integracyjno-kulturoznawcza studentów zagranicznych, którzy dołączyli do Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024. Studenci wyruszyli razem ze studentami działającymi w ramach programu ERASMUS Buddy. Wyjście trwało od 10:45 do 14:30. Grupa rozpoczęła dzień od wspinaczki na […]

Read More

Nabór wniosków o stypendium z programu Erasmus+

Zapraszamy pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie do składania wniosków o przyznanie stypendium na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+. W bieżącym naborze prowadzona jest rekrutacja na następujące rodzaje mobilności: Przypominamy pracownikom i studentom, że podczas kalifikacji obowiązują kryteria określone w Regulaminie realizacji programu Erasmus+ w Państwowej […]

Read More