Wizyta studyjna w Nowym Stylu

W dniu 22 stycznia br. studenci specjalności Systemy informatyczne w inżynierii produkcji wraz opiekunem, dr Agnieszką Woźniak, odbyli wizytę studyjną w zakładach Nowego Stylu w Jaśle. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji firmy. Pani Magdalena Czaja, specjalista ds. HR,  opowiedziała krótko o firmie Grupie Nowy Styl, zarówno jej strategii biznesowej, która doprowadziła ją na pozycję trzeciego co do wielkości producenta krzeseł i mebli biurowych w Europie, jak i o organizacji produkcji oraz nowoczesnych technologiach rozwijanych przez Centrum B+R.

Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie zakładów.

Podczas wizyty mieli przyjemność zobaczyć trzy zakłady:

  • Zakład Produkcji Foteli i Krzeseł
  • Zakład Producji Metalowej
  • Fabryke Mebli Biurowych

W Fabryce Mebli Biurowych mogli zobaczyć m.in. zautomatyzowany proces produkcyjny wpisujący się w filozofię Industry 4.0, a także zapoznali się z innowacyjnym rozwiązaniem dotyczącym oklejania elementów krzywoliniowych przy pomocy lasera.

Podsumowaniem wizyty było spotkanie studentów z dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu firmy Nowy Styl, panem Dariuszem Frydrychem, zastępcą dyrektora HR, panem Markiem Amrogowiczem oraz kierownik Działu Procesów Ciągłego Doskonalnia i BHP, panią Joanną Mitoraj.

Podczas wizyty studentom została zaproponowana współpraca w formie dualnego trybu studiowania na ostatnim semestrze.