Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku Inżynieria produkcji

 

W dniu 29 lipca 2021 r. odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studiów II-go stopnia absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria produkcji. Grono absolwentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie powiększyło się o 51 magistrów inżynierów. Jest to drugi rocznik absolwentów tego kierunku, który otrzymał dyplomy, jednak pierwszy, dla którego udało się je uroczyście wręczyć na Uczelni. Studenci zaangażowani w działalność organizacyjną i promocyjną na rzecz kierunku oraz autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe.

W uroczystości wzięli udział: dr Agnieszka Woźniak – prorektor ds. rozwoju, dr Krzysztof Frączek – prorektor ds. studiów, Janusz Fic – przewodniczący Rady Uczelni, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, Aneta Szymańska – przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego oraz nauczyciele akademiccy – promotorzy prac magisterskich.

Zarówno Władze Uczelni, jak i zaproszeni Goście składali Absolwentom gratulacje, życzyli powodzenia oraz sukcesów zawodowych i prywatnych.
Uroczystość uświetnił występ p. Michała Moskwy, studenta I roku inżynierii produkcji, który wraz z koleżanką z zespołu muzycznego, przygotował krótki recital. Podczas części artystycznej przygotowana była dla absolwentów niespodzianka w postaci fotoprezentacji z najciekawszych momentów z życia studenckiego. Była to okazja do wspomnień i refleksji.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Absolwentom i życzymy wielu sukcesów!

Galeria fotografii