Studia z Przyszłością w KPU w Krośnie Inżynieria produkcji

Studia z Przyszłością w PWSZ w Krośnie

Kierunek drugiego stopnia Inżynieria produkcji, realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, we współpracy z regionalnymi przedsiębiorcami, został wyróżniony Certyfikatem Studia z Przyszłością.

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest od czterech lat. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnia się kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. W programie „Studia z Przyszłością” – w skali ogólnopolskiej – certyfikat uzyskało ponad 70 wydziałów, katedr lub instytutów, na blisko 3 tys. podstawowych jednostek organizacyjnych działających na polskich uczelniach. Liczba kierunków wyróżnionych certyfikatem „Studia z Przyszłością” stanowi tylko 0,6 proc. wszystkich kierunków studiów prowadzonych na polskich uczelniach. Jesteśmy dumni, że wśród tak zacnego grona znalazła się nasza Uczelnia.

W wyróżnieniu podkreślono fakt, że program kierunku inżynieria produkcji opiera się  na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.