Certyfikaty Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Sytemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 WRĘCZONE

W dniach 22 i 23 maja 2021 r. chętni studenci kierunku Inżynieria produkcji uczestniczyli w szkoleniu: AUDITOR WEWNĘTRZNY Zintegrowanego Sytemu Zarządzania ISO 9001, OSO 14001, ISO 45001. Szkolenie prowadził mgr Sylwester Wilczek z firmy QDG Grupa Doradcza Qualitas. Certyfikaty wręczono 12 lipca 2021 r.

Celem kursu było zapoznanie uczestników z zasadami i technikami auditowania z norm ISO 19011:2018, z nowoczesnym podejściem do zagadnień związanych z zarządzaniem jakością środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w tym z wymogami ISO 9001:2015, OSO 14001:2015, ISO 45001:2018. Przedstawiono także zasady dokumentowania certyfikowania systemu.

Szkolenie było skierowane do osób odpowiedzialnych w firmie za nadzorowanie ZSZ oraz przeprowadzanie auditów wewnętrznych.