O Instytucie

Instytut Zdrowia i Gospodarki skupia kierunki studiów zorientowane wokół osi zdrowia. Realizowane działania mają między innymi na celu wzmacniania tego potencjału poprzez propagowanie np.: znaczenia aktywności fizycznej czy prozdrowotnego sposobu odżywiania. W obecnym czasie, gdy stale wzrasta liczba zagrożeń zdrowia i życia prowadzenie edukacji zdrowotnej jest istotnym czynnikiem aby móc wpływać na poprawę kondycji zdrowia społeczeństwa.

Instytut Zdrowia i Gospodarki kształci na 6 kierunkach studiów, 3 licencjackich: pielęgniarstwo,  turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne i na 3 kierunkach inżynierskich: produkcja i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo i zielarstwo. Studia mają profil praktyczny i przygotowują absolwenta do rynku pracy zgodnie z aktualną i prognozowaną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną regionu oraz kraju.

 Obsługa studentów przez sekretariat oraz zajęcia dydaktyczne mają różną lokalizację w zależności od kierunku studiów:

– Kierunek Turystyka i rekreacja – ul. Wyspiańskiego 20

– Kierunek Wychowanie Fizyczne – ul. Wyspiańskiego 20

– Kierunek Pielęgniarstwo – ul. Kazimierza Wielkiego 6

– Kierunek Produkcja i bezpieczeństwo żywności – ul. Dmochowskiego 12

– Kierunek Towaroznawstwo – ul. Dmochowskiego 12

– Kierunek Zielarstwo – ul. Dmochowskiego 12