O Instytucie

Instytut Zdrowia i Gospodarki skupia kierunki studiów zorientowane wokół następujących dziedzin nauki: nauki społeczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki inżynieryjno – techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczne.

Oferta edukacyjna Instytutu Zdrowia i Gospodarki  skierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami ochrony zdrowia i gospodarki. W obecnym czasie, gdy stale wzrasta liczba zagrożeń zdrowia i życia bardzo istotne staje się przygotowanie kadry, która będzie miała niezbędne kwalifikacje do propagowania prozdrowotnego stylu życia np.: znaczenia aktywności fizycznej czy sposobu odżywiania dla zdrowia człowieka. Dopełnieniem tego obszaru jest prowadzone kształcenie obejmującego zagadnienia gospodarki, gdzie studenci są przygotowywanie do podjęcia pracy
w zakresie wytwarzania dóbr i świadczenia usług zgodnie z potrzebami społeczeństwa, zarówno w obszarze rolnictwa, turystyki i rekreacji, administracji czy też zdobywania, przetwarzania i dostarczania informacji. Istotnym elementem kształcenia jest także obszar kontroli i oceny jakości towarów w gospodarce żywnościowej i przemysłowej, systemów i zarządzania jakością istnych w przedsiębiorstwach różnych branż.

Instytut Zdrowia i Gospodarki oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów, 5 licencjackich: pielęgniarstwo,  turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie i marketing internetowy oraz na 3 kierunkach inżynierskich: produkcja i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo i zielarstwo. Na kierunkach studiów pielęgniarstwo i zarządzanie studenci mogą kontynuować dalszą edukację na studiach magisterskich.

Studia mają profil praktyczny i przygotowują absolwenta do rynku pracy zgodnie z aktualną i prognozowaną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną regionu oraz kraju.

 Realizacja zajęć  dydaktycznych oraz obsługa sekretariatu w ramach kierunków studiów ma różną lokalizację:

– Kierunek Marketing internetowy – ul. Kazimierza Wielkiego 4

– Kierunek Pielęgniarstwo – ul. Kazimierza Wielkiego 6

– Kierunek Produkcja i bezpieczeństwo żywności – ul. Dmochowskiego 12

– Kierunek Towaroznawstwo – ul. Dmochowskiego 12

– Kierunek Turystyka i rekreacja – ul. Wyspiańskiego 20

– Kierunek Wychowanie Fizyczne – ul. Wyspiańskiego 20

– Kierunek Zarządzanie- ul. Wyspiańskiego 20

– Kierunek Zielarstwo – ul. Dmochowskiego 12