Szkolenie AUDITOR WEWNĘTRZNY Zintergrowanego Sytemu Zarządzania

W dniach 29 lutego oraz 1 marca 2020 r. chętni studenci uczestniczyli w szkoleniu: AUDITOR WEWNĘTRZNY Zintegrowanego Sytemu Zarządzania ISO 9001, OSO 14001, ISO 45001. Szkolenie prowadzil mgr Sywester Wilczek z firmy QDG Grupa Doradcza Qualitas.

Celem kursu było zapoznanie uczesników z zasadami i technikami auditowania z norm ISO 19011:2018, z noweczesnym podejściem do zagadnien związanych z zarządzaniem jakością środwiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w tym z wymogami ISO 9001:2015, OSO 14001:2015, ISO 45001:2018. Przedsatwiono także zasady dokumentowania certyfikowania systemu.

Szkolenie było skierowane do osób odpowiedzialnych w firmie za nadzorowanie ZSZ oraz przeprowadzanie auditów wewnętrznych.