Niepewność rozpoznań pomiarowych w nauce i technice – nowe wyzwania badawcze”

Instytut Politechniczny Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
zaprasza na Seminarium, w ramach którego odbędzie się wykład:
„Niepewność rozpoznań pomiarowych w nauce i technice – nowe wyzwania badawcze”
prof. dr hab. inż. Wojciech Batko
Karpackiej Państwowa Uczelnia w Krośnie, Instytut Politechniczny, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

W wystąpieniu przedstawione zostaną współczesne problemy związane z oceną niepewności realizowanych rozpoznań badawczych oraz ocenami niepewności wyników pomiarowych obecnych w procedurach akredytowanych laboratoriów badawczych.

Data: 08 czerwca 2021 r.
Godzina: 10:00 do 12:00

Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM:
Meeting ID: 852 9272 3974
Passcode: 844113