Wystąpienia krośnieńskich pedagogów na Międzynarodowym Seminarium Naukowym online – Iwanofrankiwsk (Ukraina) 

W dniu 26.05.2022 roku odbyło się cykliczne Międzynarodowe Naukowo-Praktyczne Seminarium Naukowe organizowane przez   Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankiwsku (Ukraina) 

(ПрикарпатськийнаціональнийуніверситетіменіВасиляСтефаника), gdzie corocznie, od 2015 roku opiekunem naukowym przygotowującym studentów pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie do  tego Seminarium  jest dr Beata Piechota – wykładowca z Zakładu Pedagogiki KPU w Krośnie. 

Temat tegorocznego Seminarium Naukowego „Młodzież i oświata wobec wyzwań XXI wieku”«МолодьіосвітавумовахвикликівXXIстоліття» zobowiązywał do przygotowania referatów i udziału w dyskusji w nawiązaniu do tej właśnie problematyki.

Konferencja ta odbywała się na platformie ZOOM ze względu na działania wojenne na terytorium Ukrainy, jednak mimo to – brała w niej udział liczna rzesza studentów  z wielu uniwersytetów ukraińskich, jak też i z uczelni z Polski. Trzeba podkreślić, iż zaproszenie naszych Studentów do udziału  w tym corocznym Seminarium zawsze cieszy się pozytywnym odzewem, ambicją aktywnego uczestnictwa i wzięcia udziału w tematycznych dyskusjach, co z kolei kształtuje u studentów umiejętności komunikacyjne, wyzwala zainteresowania naukowe, czytelnicze,  pozwala na wymianę myśli i doświadczeń pedagogicznych oraz nawiązywania relacji koleżeńskich między studentami Pedagogiki z różnych  Uczelni. 

Z  Karpackiej Państwowej  Uczelni w Krośnie wzięło aktywny udział w konferencji i wygłosiło swoje referaty sześć Studentek Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej z Terapią Pedagogiczną oraz opiekun naukowy – dr Beata Piechota.