Wyróżnienie dla studentek z Koła Twórczych Pedagogów na Konferencji Naukowej w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika

Przedstawicielki koła naukowego Twórczych Pedagogów, Aleksandra Sienkowska i Angelika Prajzner, przygotowały na tzw. Szepanikowską Konferencję Naukową prezentację na temat: Innowacje pedagogiczne – rozmowy z dziećmi na trudne tematy inspirowane teorią L. S. Wygotskiego.

Spośród 17. wystąpień Komitet Naukowy wyróżnił m.in. nasze Studentki, co stanowi znaczący sukces koła i jego dobre wpisanie się w tematykę konferencji. Należy zauważyć, iż wynalazki J. Szczepanika, to nie dziedzina nauk społecznych, do których przynależy pedagogika.

Wypowiedź opiekunki koła, pani dr Małgorzaty Wójcik: Wiele osób podchodziło do mnie w przerwie kawowej i gratulowało wystąpienia podopiecznych. Wskazywali oni na zarówno wysoki poziom zaprezentowanego przez nasze Studentki doniesienia z badań empirycznych, jak i znakomite jego zaprezentowanie. Warto zauważyć, iż jest to już ósma konferencja naukowa Oli i Angeliki, ale pierwsza niebędąca zdalną. Chciałabym podkreślić wysoki poziom  wystąpień uczestników konferencji, ale i wspaniałą atmosferę, a w niej znakomite moderowanie Pana Prof. Piotra Łopatkiewicza. Dziękuję w imieniu koła Komitetowi Organizacyjnemu naszej uczelni za dołożenie starań, by Studenci mogli zaprezentować swoje projekty „u siebie” w dobrych warunkach emocjonalnych.