Studenckie praktyki zawodowe

Organizacja praktyk

Zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (artykuł 67, pkt. 5) program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej:

1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;

2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia. 

Organizacja praktyk od roku akademickiego 2019/2020

PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE  
filologia angielska spec. nauczycielska, pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika wczesnoszkolna  

Termin  Miesiąc  Ilość tygodni  
Po II semestrze  wrzesień październik 5 tygodni  
4 tygodnie  1 tydzień  
 IV semestr  Wrzesień  4 tygodnie  
V semestr   W trakcie semestru  2 tygodnie  
Po V semestrze   W trakcie semestru  13 tygodni  
SUMA 24 tygodnie  

PRAKTYKI NIENAUCZYCIELSKIE  
dwujęzykowe studia dla tłumaczy, międzynarodowa komunikacja językowa, filologia angielska 

Termin  Miesiąc  Ilość tygodni  
IV semestr  W trakcie semestru  12 tygodni  
VI semestr   W trakcie semestru  12 tygodni  
SUMA 24 tygodnie  

Nasi partnerzy

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu
 • Urząd Gminy Jedlicze
 • Tłumacz przysięgły języka angielskiego Joanna Winiarz
 • Wiatrowska Architektura Wnętrz
 • Energotest
 • Pijalnia Czekolady M.Pelczar Chocolatier w Korczynie
 • Biuro Tłumaczeń „Ling4U”
 • Stimo
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
 • Netcom
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku