Studencka sesja naukowa Temat choroby w utworach literatury dziecięcej – konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczne (refleksja studencka)

W czwartek, 24 czerwca 2021 r., za pomocą komunikatora Zoom w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odbyła się Sesja Naukowa pt. Temat choroby w utworach literatury dziecięcej – konteksty literackie, pedagogiczne, psychologiczne, którą zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci działające przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, we współpracy ze studentami  III roku pedagogiki Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, pod opieką dr hab. prof. ucz. Alicji Ungeheuer Gołąb.

Podczas Sesji poruszony został temat niezwykle ważny i wydaje się, że bliżej nieznany wielu osobom – temat choroby w literaturze dziecięcej. Przygotowane wystąpienia traktowały w ciekawy oraz skłaniający do refleksji sposób o historii choroby w literaturze i kulturze, zmianie postrzegania jej na przestrzeni lat, rodzajach przedstawianych chorób.  Przede wszystkim jednak zostały wymienione tytuły publikacji dla dzieci, poruszające zagadnienie choroby. Prelegentki zebrały bogactwo książek dla dzieci, mówiących o chorobie i wnikliwie przedstawiły ich treści, przeplatając opis fabuły ważnymi cytatami z utworów. Niejednokrotnie padały słowa, które nie tylko zwracały uwagę na sens prezentowanej książki, ale również zachęcały do sięgnięcia po nią. Zaskakujące było z jak wielką wrażliwością oraz zaangażowaniem każda z przemawiających osób dzieliła się swoją wiedzą, materiałami, które zgromadziła i przemyśleniami, które wzbogacały wystąpienia. Podjęta później dyskusja rozszerzyła omawiany problem oraz ukazała jego wielowątkowość – nie sposób było omówić wyczerpująco wszystkie zagadnienia podczas żywej wymiany zdań. Nie został pominięty także temat niepełnosprawności, z którym mierzą się autorzy wielu wspaniałych książek dla młodego czytelnika. Słuchacze usłyszeli o wielu utworach literackich, poruszających problematykę różnych schorzeń i dolegliwości. Uwzględniając podział niepełnosprawności na ruchową, intelektualną oraz dotyczącą zmysłu wzroku i słuchu – prelegentki wyłoniły publikacje do każdego rodzaju niepełnosprawności, prezentując je z prawdziwą pasją.

Interesująca była analiza badań, dotyczących znajomości wiedzy oraz stosunku społeczeństwa do literatury dziecięcej, podejmującej temat choroby, a później także niepełnosprawności. Wyniki badań skłaniały do własnych rozważań, a także wyciągnięcia wniosków. Dla niektórych mogły się okazać wręcz zadziwiające. Jedno jest pewne – jako studentka pedagogiki uważam propagowanie omawianej literatury za wyjątkowo ważne. Sesja Naukowa przebiegła pomyślnie, odsłoniła nowe karty, skłoniła do myślenia, przybliżyła temat, z którym zmaga się każdy z nas – niezależnie od tego ile ma lat.

Katarzyna Kochanek (UR)