Sprawozdanie z posiedzenia Kolegium Instytutu Humanistycznego (4.12.2020)

W zebraniu Kolegium Instytutu, które odbyło się w trybie zdalnym na platformie MS Teams 4 grudnia 2020 roku wzięli udział kierownicy Zakładów oraz przedstawiciele Instytutu w Senacie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Spośród członków z otoczenia społeczno-gospodarczego do spotkania dołączyli Dyrektor BWA w Krośnie Ewelina Jurasz oraz pani mgr Katarzyna Świątek-Pytlarz z Miejskiego Zespołu Szkół numer 2 w Krośnie.

W pierwszej części zebrania dyrektor Instytutu Humanistycznego zaprezentował nowy skład Kolegium na rok akademicki 2020/2021, a także usprawiedliwił nieobecnych, z którymi pozostaje w bezpośrednim kontakcie.

W kolejnym punkcie omówiono kontekst i specyfikę funkcjonowania dydaktyki w trybie zdalnym od marca do czerwca 2020 roku. Przejście na kształcenie zdalne było wymuszone przez rozwój pandemii COVID-19 i względy bezpieczeństwa zdrowotnego. Mimo utrudnień w funkcjonowaniu Uczelni w semestrze letnim udało się zrealizować ważne inicjatywy.  W maju 2020 roku weszła w życie zmiana nazwy uczelni, a także wdrożona została nowa witryna internetowa. W Instytucie Humanistycznym udało się uruchomić nowe kierunki studiów. Letni semestr roku akademickiego 2019/2020 był również  semestrem wyborczym,  w uczelni zostały przeprowadzone wybory rektora oraz członków Senatu.

Następnie sprawy bieżące skrótowo omówili kierownicy Zakładów – Filologii Angielskiej dr Joanna Ziobro-Strzępek, Komunikacji Międzykulturowej dr Wojciech Gruchała oraz Pedagogiki doktor Barbara Lulek. Następnie głos został przekazany paniom senatorkom i panom senatorom Senatu KPU w Krośnie.

W dalszej części spotkania ze szczególną uwagą przyjęte zostały wypowiedzi dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie pani Eweliny Jurasz oraz pani Katarzyny Pytlarz-Świątek reprezentującej środowisko nauczycielskie. Obie Panie zakreśliły perspektywy współpracy ich instytucji z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutu Humanistycznego.

Znaczna część  wolnych wniosków i wypowiedzi uczestników spotkania została poświęcona problemom zdalnej edukacji, począwszy od etykiety spotkań video-online na kwestiach społecznych i psychologicznych skończywszy.  W toku dyskusji pojawiły się także istotne rekomendacje dotyczące charakteru dalszej, w bezpośredniej perspektywie wciąż zdalnej, międzyinstytucjonalnej współpracy.

Wybrzmiały również ważne postulaty dotyczące organizacji bieżącego wsparcia psychologicznego dla uczniów ze szkół partnerskich i nie tylko. Sparawą do rozważenia będzie także oferta studenckiej pomocy edukacyjnej dla uczniów, która będzie bez wątpienia potrzebna po czasie izolacji i zdalnego nauczania. Mówiono także o możliwych wzajemnych inicjatywach i wizytach z wystąpieniami lub zajęciami na łączach online w partnerskich instytucjach.

Rozmówcy wskazali także na kompetencje pracy zdalnej istotne dla rozwoju studentów:  motywowanie do wykorzystywania kamer video podczas łączeń, a także nauczenie obsługi aplikacji i platform zdalnego nauczania i komunikacji z perspektywy organizatora wydarzeń i osoby prezentującej.

Kolejne zebranie kolegium odbędzie się w semestrze letnim, bądź wcześniej, jeśli zaitsnieje taka potrzeba i pozwolą na to okoliczności.

7.12.2020, BG