Spotkanie promocyjne „Stanisław Pigoń – Z Komborni w świat. Wspominki z obozu w Sachsenhausen”

Spotkania Literackie im. Pika Mirandoli Stanisław Pigoń „Z Komborni w świat. Wspominki z obozu w Sachsenhausen”

Promocja 1 tomu cyklu Bibliotheca Pigoniana  S. Pigoń „Z Komborni w świat. Wspominki z obozu w Sachsenhausen”, pod red. profesora Czesława Kłaka. 

Spotkanie odbędzie się 18 XII 2020 (piątek), o godzinie 13.00 na platformie ZOOM, w 52. rocznicę śmierci profesora Stanisława Pigonia.
Link: https://us02web.zoom.us/j/82158769043


Spotkanie organizowane jest we współpracy z cyklem Spotkań Wschodnich w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Grzegorz Przebinda.