Powitanie studentów I roku – Inauguracja Instytutowa (12.X, 12:00)

12 X 2021 roku o godzinie 12:00 w Auli Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 odbędzie się uroczyste powitanie studentów I roku połączone z symboliczną immatrykulacją i złożeniem przysięgi studenckiej.