Nowy kierunek studiów w Instytucie Humanistycznym- Marketing internetowy (studia dualne)

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie we współpracy z przodującą na ryku marketingu sieciowego agencją interaktywną KS otwiera nowy kierunek studiów: Marketing internetowy.

Kierunek ten jest nowością w ofercie studiów w krośnieńskiej Uczelni, a jego kluczowym atutem wobec innych zbliżonych propozycji na rynku edukacyjnym jest pogłębiona współpraca z firmą z branży digital marketingu – KS, która podjęła się współtworzenia programu studiów i współprowadzenia ich w charakterze praktycznych studiów dualnych.

Gospodarka rejonu zmienia się, coraz silniej zaznacza się w niej światowa tendencja zwana czasami „zwrotem cyfrowym”. W obecnej sytuacji rynkowej, a jak wskazują badania organizacji eksperckich (WEF The Future of Jobs Report 2018) także w najbliższej przyszłości, firmy informatyczne i technologiczne będą na tyle zróżnicowane pod względem podejmowanych zadań, że znajdzie się w nich miejsce także dla psychologów, filologów czy fachowców z dziedziny marketingu z podstawowymi kompetencjami związanymi z programowaniem czy analizą treści i baz danych.
Od kandydatów do pracy w tych przedsiębiorstwach oczekuje się już nie tylko konkretnych umiejętności twardych.

Webinar na temat nowych studiów – Marketing Internetowy

Liczą się też kompetencje miękkie, a zwłaszcza otwartość na wiedzę, komunikatywność i zdolność współpracy, kreatywność i innowacyjność, zdolności analityczne i krytyczne myślenie, inteligencja emocjonalna, zdolność kompleksowego rozwiązywania problemów. Z tego powodu wśród specjalistów poszukiwanych do realizacji wysokotechnologicznych projektów coraz większą rolę odgrywają absolwenci łączący związane ze sprawnością komunikacyjną tradycyjne wykształcenie humanistyczne z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi.

Jednym z istotnych czynników decydujących o powodzeniu w tych nowych warunkach rynkowych jest nastawienie na prowadzenie komunikacji społecznej wysokiej jakości. Chodzi tu zarówno o dostarczanie odbiorcy treści (ang. Content) aktualnych i fachowych, ale także o takie ich tworzenie, które uwzględnia ich konsumpcję: interpretację oraz analizę. Treści powinny być więc opracowywane z uwzględnieniem podwójnej perspektywy: nadawcy oraz odbiorcy. Rozwijaniu tej kompetencji służy moduł studiów Content Creator.
Od strony technicznej skuteczność biznesowa zależy od takich procesów jak sprawne pozycjonowanie, zarządzanie treścią oraz wizualna atrakcyjność kampanii. Opanowanie tych umiejętności umożliwia moduł Specjalista SEM (Search Engine Optimization).
W czasie studiów wyższych o profilu praktycznym rozwijane będą zarówno zdolności skutecznego, sprawnego komunikowania, jak i znajomość innowacyjnych technologii zmieniających środowisko pracy w marketingu.

Zapraszamy do studiowania Marketingu internetowego osoby o humanistycznych zdolnościach, sprawnie władające językiem polskim, chętnie uczące się języków obcych, pomysłowe, lubiące pracę kreatywną, zdolne do rozwijania własnych kompetencji cyfrowych i komunikacyjnych.