Nagroda imienia Arnolda P. Krammera dla studentów Instytutu Humanistycznego

Nagroda imienia Arnolda Paula Krammera 

(Barbara Foundation)

 

jednorazowa nagroda imienia  Arnolda Paula Krammera będzie przyznana  

w 2019 roku dla najlepszego absolwenta filologii angielskiej oraz absolwenta innego kierunku prowadzonego w Instytucie Humanistycznym 

w 2020 roku dla 2 studentów I roku filologii angielskiej,  autorów najlepszych esejów (250 słów) na temat Why did I choose to study English 

 

 

Professor Arnold Paul Krammer

  

Dr. Krammer, 1941-2018, was an American Historian who specialized in German and United States history. His career as a professor and teacher at Texas A&M University spanned 5 decades until his retirement in 2015. He led numerous Study Abroad programs while at A&M, bringing students to Germany, Italy, Normandy and Poland. He also helped to organize the Holocaust conferences that were held at Jagellonian University from 2001 to 2011 along with his good friend, Professor Fritz Konig. His connection to PWSZ Krosno began in 2003 when he brought a group of his students to Krosno at the urging of his friend, dr. Professor Wladyslaw Witalisz, and his former doctoral student, Jack Lala. He remained a good friend to the students of PWSZ until his death. This Memorial is dedicated to his memory, and in recognition of his contributions to our school, and his pursuit of the lessons of history.

Profesor Arnold Paul Krammer

Profesor Krammer (1941-2018) był amerykańskim historykiem specjalizującym się w dziejach Niemiec oraz USA. Jego kariera naukowa jako nauczyciela akademickiego i uczonego w Uniwersytecie Rolnictwa i Mechaniki  w Teksasie trwała blisko 50 lat, i zakończyła się w raz z jego odejściem na emeryturę w 2015 roku. Profesor prowadził liczne programy edukacyjne poza USA, wiążąc amerykańskich studentów z kolegami w Niemczech, we Włoszech, Francji i Polsce. Wspierał aktywnie inicjatywy konferencji dotyczących problematyki holocaustu w Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 do 2011 roku wraz ze swym dobrym przyjacielem profesorem Fritzem Koenigiem. Jego związki z PWSZ w Krośnie datowane są na 2003 rok, kiedy to za namową profesora Władysława Witalisza oraz swojego byłego doktoranta Jacka Lala przywiózł do PWSZ w Krośnie grupę studentów z USA. Pozostawał dobrym przyjacielem studentów aż do śmierci. Upamiętniająca go nagroda ma być dowodem uznania jego działań dla wsparcia rozowoju krośnieńskiej uczelni oraz jego wkładu w nauczanie historii.

“All l have done, all my life, is learn. It’s been wonderful.”

 

 

Jury nagrody:

dr Bartosz Gołąbek 

dr Władysław Chłopicki 

dr Anna Rewiś Łętkowska

mgr Jack Lala